top of page

Lighting Designers

מידע נוסף
טלפון
מייל
תחום נוסף
תחום
שם פרטי
שם משפחה
לאתר הבמה
0522414743
yehiel.orgal@gmail.com
***
תחום ראשי: תאורה
יחיאל
אורגל
לאתר הבמה
0506929870
meiralon.il@gmil.com
***
תחום ראשי: תאורה
מאיר
אלון
לויקיפדיה
0505274808
bambibueno@gmail.com
***
תחום ראשי: תאורה
במבי אבי יונה
בואנו
לאתר המעצב/ת
0526321342
nadav0547@gmail.com
***
תחום ראשי: תאורה
נדב
ברנע
לאתר המעצב/ת
0526776051
alon.bercovich@gmail.com
תחום נוסף: עיצוב סאונד
תחום ראשי: תאורה
אלון
ברקוביץ
לאינסטגרם האגודה
0522804827
keren.granek@gmail.com
***
תחום ראשי: תאורה
קרן
גרנק
לויקיפדיה
0547605522
ziverpoolm@013.net
***
תחום ראשי: תאורה
זיו
וולושין
לארכיון הבימה
0523980077
hannivardi36@gmail.com
תחום נוסף: וידאו
תחום ראשי: תאורה
חני
ורדי
לארכיון הבימה
0545674324
daniazemmer@gmail.com
***
תחום ראשי: תאורה
דניה
זמר
לארכיון הבימה
0506670670
moshik@creart-design.com
תחום נוסף: תאורה
תחום ראשי: תפאורה
מושיק
יוסיפוב
לאתר המעצב/ת
0522634330
ronico1@gmail.com
***
תחום ראשי: תאורה
רוני
כהן
לאתר אוניברסיטתת ת"א
bentzie@gmail.com
***
תחום ראשי: תאורה
בן ציון
מוניץ
לאתר הבמה
0523269230
moraguri5@gmail.com
***
תחום ראשי: תאורה
אורי
מורג
לאתר הבמה
0523585504
jake@lightdesign.co.il
***
תחום ראשי: תאורה
יעקב
סליב
אודות
054-4259216
dani@magenta.org.il
***
תחום ראשי: תאורה
דן
פישוף
לויקיפדיה
0522929102
fridonew@gmail.com
תחום נוסף: תאורה
תחום ראשי: תפאורה
במבי
פרידמן
לאתר המעצב/ת
0525986783
matanpre@gmail.com
***
תחום ראשי: תאורה
מתן
פרמינגר
לאתר הבמה
0522687540
mishalight@icloud.com
***
תחום ראשי: תאורה
מישה
צ'רנבסקי
לאתר הבמה
0505381795
judykupferman@gmail.com
***
תחום ראשי: תאורה
ג'ודי
קופפרמן
לארכיון תיאטרון הבימה
0546735356
amir5356@gmail.com
***
תחום ראשי: תאורה
אמיר
קסטרו
לאתר המעצב/ת
0545578843
adishimrony@gmail.com
***
תחום ראשי: תאורה
עדי
שימרוני
bottom of page